Op 1 september is het zover, de Reling bestaat 30 jaar! Een feest, want wat zijn we trots op de Reling. Al 30 jaar mogen we jongeren een plek bieden waar ze kunnen groeien in zelfstandigheid.

Al deze jaren mochten en mogen wij optrekken met de jongeren. Een periode van hun leven meelopen en hun ondersteuning bieden. Het blijft elke keer bijzonder als een jongere zijn dankbaarheid onder woorden brengt. Een oud-jongere schreef ons er onlangs het volgende over: “De Reling leerde mij op eigen benen staan, hoewel wankel en trillend, want ik had nog een lange weg te gaan. Daar zal ik altijd dankbaar voor zijn.” Het geeft weer hoe zinvol het werk van de Reling is.

Wat 30 jaar geleden is ontstaan door de steun van kerken bestaat nu nog steeds, en dat mede door die (financiële) steun van de kerken. Dat vinden wij bijzonder!

Uiteraard hopen wij ook de komende jaren een plek te blijven bieden voor jongeren die de hulp van de Reling nodig hebben.

Wilt u meer weten over de Reling? https://www.dereling.nl/  of  https://agathos-hulpverlening.nl/ons-hulpaanbod/begeleid-wonen