In januari kreeg ik de bundel ‘Ik wou dat ik een vogel was’ voor mijn verjaardag. Iedere dag een natuurgedicht met prachtige illustraties. Tijdens de thuisonderwijs-dagen begon ik iedere dag ‘in de kring’ met mijn zoon van 6 met het gedicht van de dag. En ook in het verpleeghuis gebruik ik de bundel voor klassieke muziek en poëzie, tot groot genoegen van de bewoners. Inspiratie voor jong en oud!

Geniet van het gedicht van vandaag; 31 mei, Pinksteren 2020.

De boom

Ik heb daarnet een boom gekocht,
nou ja, een boom, zo’n drie voet hoog.
Daarvoor wordt nu een plaats gezocht.
Je zegt: het is een tak, meer niet.
Hoho, met wortels en een kleine kluit;
je zult eens zien, daar groeit wat uit!  

Het wonder is, hoe hebben ze de takken
er nu al in kunnen verpakken
met blad en knop, bloesem en al.
Ja, alles wat hij worden zal
zàt er al in, zelfs brandhout na zijn dood.
Maar eerst wordt hij nog even groot

J.B Charles

Mirjam van Esschoten