Toen de dagen plotseling hun naam
en hun getal verloren omhulden
we onszelf met tussentijd.
We hielden verwachtingsvol
onze adem in en zo lang we zo
wachtten verlangden we
en hadden we lief.

Esther Leeuwrik