Lichtuur: voor wie steek jij een kaarsje aan?

Maandag 2 november is een bijzondere dag. In heel Nederland gedenken we geliefden en steken we een kaarsje aan. Dit gebeurt vanuit het gevoel: ik ben jou niet vergeten. Zo’n klein gebaar betekent veel voor ieder die te maken heeft met ziekte of verlies van een geliefde. Zeker nu, in deze coronatijd, waarin veel mensen geraakt zijn door het virus, willen we elkaar graag een beetje troosten en steun geven.

Ook in Gouda is iedereen op 2 november van harte welkom om te gedenken en een kaarsje aan te steken. In de Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314, zijn drie korte herdenkingsmomenten met gedichten, muziek en stilte: 18.30, 19,30 en 20,30 uur.

Aanmelden is verplicht en kan via www.ontmoetingskerkgouda.nl. Wilt u een kaarsje aansteken, maar u kunt niet komen? Vraag dan via de website een kaarsje aan. Wij zullen dan namens u een kaars branden. U kunt het Lichtuur ook online meebeleven. Op de website vindt u een link naar de live uitzending op You Tube.
Lichtuur wordt georganiseerd door vrijwilligers van de Ontmoetingskerk en Boek en Troost.