Psalm 62
(vers 1, De Nieuwe Psalmberijming)

Bij God alleen kom ik tot rust.
Ik ben onrustig Heer, mijn ziel kolkt van vragen.

Stil word ik mij ervan bewust
Zelfs bij U kom ik niet tot rust, Heer.

dat Hij, mijn redder, mij zal sparen.
Hoe hou ik de hoop vast dat ik bij U kan schuilen?

Hij is de rots van mijn bestaan,
Maar naar wie anders zou ik kunnen gaan?

de burcht die ik mag binnengaan.
U hebt eerder betoond een schuilplaats te zijn.

Voor vallen zal Hij mij bewaren.
Help mij om op U te bouwen, Heer!