Diaconaal platform

In Gouda zijn veel kerken op diaconaal gebied actief. Zij doen dit vanuit de Bijbelse opdracht om te zien naar kwetsbare mensen in de samenleving. 

Iedere kerk of geloofsgemeenschap is hier op haar eigen wijze en met eigen mogelijkheden mee bezig. Alle Goudse kerken en diaconieën in het Diaconaal Platform Gouda voelen zich medeverantwoordelijk voor het diaconaat in de stad. Waar mogelijk en gewenst bundelen zij hun krachten. De volgende kerken en diaconieën zijn lid van het Diaconaal Platform Gouda:
   De Rooms Katholieke Kerk
   De Protestantse Kerk Nederland (Sint Jan, Oostpoort, Pauluskerk, Westerkerk, de Veste, Ontmoetingskerk, ICF Gouda, Evangelisch Lutherse Gemeente)
   De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
   De Gereformeerde Gemeente (Nieuwe Gouwe)
   De Vrije Evangelische Gemeente
   Het Apostolisch Genootschap
   De Rafaël-gemeente
   De Christelijk Gereformeerde Kerk
   Pinkstergemeente Morgenstond
   De Federatie van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten 

 

Protestantse Kerk Gouda

Samenwerkingsverband van verschillende wijkgemeenten in Gouda

De Sint-Janskerk

Goudse PKN-gemeente in de binnenstad

De Pauluskerk

Goudse PKN-gemeente in Gouda Noord

De Ontmoetingskerk

Goudse PKN-gemeente in de wijk Goverwelle

De Oostpoort

Goudse PKN-gemeente in de wijk Goverwelle

De Westerkerk

Goudse PKN-gemeente in de wijk Korte Akkeren

De Veste

Goudse PKN-gemeente in de wijk Bloemendaal

ICF Gouda

verbonden met de Goudse PKN

Evangelisch Lutherse Gemeente 

verbonden met de Goudse PKN 

Christelijk Gereformeerde Kerk

De contactpersoon voor diaconale vragen is Johan Bomhof.  

E-mailadres: diaconie@cgk-gouda.nl

Apostolisch Genootschap Gouda

Een warme, hechte, religieus-humanistische gemeenschap van mensen. 

De contactpersoon voor diaconale vragen is Jan Zeer.

E-mailadres: zeer.jan@gmail.com 

Pinkstergemeente Morgenstond

Een streekgemeente met een laagdrempelig en gastvrij karakter.

De contactpersoon voor diaconale vragen is Marcel de Mooij
E-mailadres: marcel.demooij@morgenstondgouda.nl