Goudse hulp

Een overzicht van de diaconale stichtingen in Gouda.

Netwerk Samen voor Goud

Samen verbinden voor een sterker Gouda!
Netwerk Samen voor Gouda wil jongeren inspireren om het netwerk te versterken van mensen die weinig of geen netwerk hebben. Voorbeelden van activiteiten zijn: tuinklussen, verhuizingen, ouderenbezoek, taal- en huiswerkbegeleiding. Wij geloven dat jongeren de toekomst zijn en dat ze door vrijwilligerswerk iets kunnen betekenen voor Gouda. 
netwerk@samenvoorgoud.nl
www.samenvoorgoud.nl 

Stichting Christelijke Hulpverlening ‘t Swanenburghshofje 

Vanuit het Swanenburghshofje bieden we laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp. ‘t Swanenburghshofje is een vrijwilligersorganisatie, de vrijwilligers helpen de hulpvrager om stap voor stap zijn of haar problemen te benoemen en aan te pakken. Het aanbod bestaat uit: 
– Ambulante psychosociale begeleiding
– Huisvesting met begeleiding
– Hulp bij schulden (SchuldHulpMaatje)
– Hulp bij het vinden van werk (JobHulpMaatje) 
Groeneweg 42, hofje 7
2801 ZD Gouda
Telefoon: 0182 – 525925
info@swanenburghshofje.nl 
www.swanenburghshofje.nl 

SchuldHulpMaatje
(‘t Swanenburghshofje) 

SchuldHulpMaatje Gouda maakt deel uit van het Swanenburghshofje. We helen met het ordenen van de administratie, met het maken van een budgetplan en met het aanpakken van schulden. We vinden het erg belangrijk dat de hulpvrager zelf aan de slag gaat, maar staan ernaast en steunen en coachen in het proces.
Indien nodig helpen we de cliënt ook om via de gemeente een oplossing te zoeken en we bieden cliënten wanneer mogelijk ook coaching om schuldenvrij te blijven. 
Meer informatie over SchuldHulpMaatje kun je vinden op www.schuldhulpmaatje.nl, de website van het landelijke initiatief. 
Groeneweg 42, hofje 7
2801 ZD Gouda
Telefoon: 0182 – 525925
info@swanenburghshofje.nl 
www.swanenburghshofje.nl 

JobHulpMaatje
(‘t Swanenburghshofje)  

Sinds maart 2020 helpt het Swanenburghshofje ook mensen die problemen ervaren bij het vinden van geschikt werk. Dat doen we door een combinatie van een lesprogramma rond zeven verschillende thema’s, die worden behandeld in een groep, en persoonlijke begeleiding.
Soms wordt een werkzoekende ook geholpen door de gemeente of het UWV. We werken dan samen met deze instanties aan de invulling van het persoonlijke plan van aanpak. Onze aanpak is waardevol door de aandacht en tijd die we elke cliënt bieden. Zie voor meer informatie over het landelijke project www.jobhulpmaatje.nl.
Groeneweg 42, hofje 7
2801 ZD Gouda
Telefoon: 0182 – 525925
jobhulp@swanenburghshofje.nl 
www.swanenburghshofje.nl 

Parochiële Caritas Instelling

PCI-Gouda helpt mensen met financiële problemen kortdurend en met beperkte bedragen. Onze werkpool doet kleine klussen voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen en geen netwerk hebben om op terug te vallen.
Wij organiseren zomervakanties voor een aantal gezinnen met kinderen die om financiële redenen al jaren niet op vakantie zijn geweest. En wij verrassen in december gezinnen en alleenstaanden met een minimuminkomen met een kerstpakket.
De hulpvragen bereiken ons voornamelijk via sociaal-maatschappelijke instellingen zoals het Sociaal Team Gouda, Gemiva, Kwadraad en het Leger des Heils. 
De PCI is de Parochiële Caritas Instelling binnen de r.k. kerk. PCI-Gouda is de PCI-werkgroep van de r.k. geloofsgemeenschap in Gouda.
Website: www.pci-werkgroepgouda.nl 
E-mail: 
secretariaat@pci-werkgroepgouda.nl

 

Stichting De Reling

Begeleid wonen voor jongeren van 17-24 jaar
Het gaat om jongeren die niet langer thuis kunnen verblijven, maar nog niet zelfstandig kunnen wonen. Aansluitend helpt De Reling ook bij de overstap naar een zelfstandige woonsituatie met indien gewenst ambulante begeleiding. Wij bieden begeleiding bij:
– Het ontwikkelen van sociale vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen.
– Het leren voor jezelf te zorgen en het regelen van praktische zaken, zoals werk, opleiding, financiën en huishouden. 
De locatie is een grachtenpand in het centrum van Gouda.
Oosthaven 31D
2801 PD Gouda
Telefoon: 0182 – 584495 (15:00 – 21:00)
dereling@leliezorggroep.nl 
www.dereling.nl 

Inloophuis Domino 

Inloophuis Domino is een huiskamer in Gouda waar je zomaar binnen kunt lopen. Je kunt er een praatje maken, een spelletje doen of er gewoon zijn. Er is altijd een kopje koffie en van maandag tot en met donderdag is er een warme maaltijd, op dinsdagmiddag is er een maaltijd speciaal voor senioren. 
De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 15:00 tot 22:00. Op dinsdag geopend van 11:30 tot 13:30 (seniorenmaaltijd) en op vrijdagochtend van 10:00 tot 12.30. Regelmatig worden er ook extra activiteiten georganiseerd.  
Oosthaven 31C
2801 PD Gouda
Telefoon: 0182 – 515706
info@inloophuis.nl
www.inloophuisdomino.nl 

Burennetwerk Gouda

Het Burennetwerk Gouda wil inspelen op de huidige ontwikkelingen in de samenleving én op de bereidheid van mensen – binnen en buiten de kerken – om iets voor een ander te doen. 
Er zijn hulpvragers die een wandeling willen maken met iemand, een kop koffie drinken voor de gezelligheid, boodschappen doen of geholpen willen worden met het onderhouden van de tuin e.d. 
Matchmakers koppelen alle hulpvragen aan hulpbieders.
Telefoon: 0182 – 235082
Secretaris: secretaris@burennetwerkgouda.nl  
Matchmakers: allen@burennetwerkgouda.nl
www.burennetwerkgouda.nl  

Stichting Present Gouda

In beweging voor elkaar – maak met een klein gebaar een groot verschil voor een ander! 
Stichting Present wil graag mensen in beweging zetten die één dag(deel) iets voor een ander willen betekenen. De stichting koppelt groepen met een hulpaanbod aan mensen die deze hulp hard nodig hebben. Present werkt samen met meer dan 40 maatschappelijke organisaties. De werkwijze van Stichting Present is uniek, omdat hulpbemiddeling niet vanuit de vraag, maar vanuit het aanbod in stand komt. 
Bachstraat 1
2807 HZ Gouda
Telefoon: 06 44 25 65 10 
info@presentgouda.nl
www.presentgouda.nl 

Voedselbank Gouda

De Voedselbank Gouda (aangesloten bij de landelijke Stichtingen Voedselbanken) maakt elke week voedselpakketten voor die mensen/gezinnen die van zeer weinig geld moeten rondkomen. Het contact en de samenwerking met de sociale teams en andere instellingen is belangrijk. De Voedselbank is afhankelijk van sponsoren zoals bedrijven, kerken, scholen en particulieren. Er zijn ook uitdeelpunten in Moordrecht, Reeuwijk en Bodegraven. 
voedselbank.gouda@gmail.com 
www.voedselbankgouda.nl 

Nonfoodbank Gouda

De Nonfoodbank Gouda heeft als doel het inzamelen en verstrekken van roerende goederen uit het huishouden, zoals kleding, huisraad, fietsen en meubels. De hulp van de Nonfoodbank Gouda is bestemd voor de cliënten van de voedselbank en voor mensen die door maatschappelijke hulpverleningsorganisaties worden doorverwezen. De Nonfoodbank werkt alleen op afspraak. 
De Baanderij
Industriestraat 1 
secretariaat@nonfoodbankgouda.nl 
www.nonfoodbankgouda.nl 

Protestantse Diaconie Gouda

De Protestantse Diaconie in Gouda zet zich in voor mensen binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg. Concrete activiteiten zijn:
– Financiële hulp aan mensen die van weinig geld moeten rondkomen.
– Ontmoetingen voor ouderen en hulp bij kleine klussen in huis.
– Jongeren de mogelijkheid bieden om vrijwilligerswerk te doen in een ontwikkelingsland.
– Financiële steun aan gebieden waar armoede of oorlog heerst.
– Activiteiten voor en met vluchtelingen.
– Kerken en gemeenteleden stimuleren om duurzaam te leven. 
Joyce Schoon (Diaconaal consulent van de Protestantse Diaconie Gouda)
Oosthaven 31C
2801 PD Gouda
Telefoon: 0182 – 537122
diaconaalconsulent@pkngouda.nl 
Diaconie – Protestantse Kerk Gouda