Een mooie groene tuin voor of achter het huis geeft een goed gevoel. Een tuin is een belangrijke plek om te kunnen ontspannen en actief te zijn. Er is bewezen dat het wonen in een groene omgeving een positief effect heeft op de gezondheid. Mensen die in een omgeving met veel groen wonen, ervaren minder stress en hebben bovendien over het algemeen een betere gezondheid.

Daarnaast is het vergroenen van tuinen belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering. Tuinen met minder steen en meer groen dragen bij aan de vermindering van de afwateringsproblemen en daarnaast ervaren de bewoners minder hittestress. Kortom, een groene tuin biedt vele voordelen!

Een deel van de inwoners van Gouda heeft echter geen mogelijkheid om hun tuin te vergroenen en het tuinonderhoud te doen. Gezondheidsproblemen, financiële problemen en een beperkt netwerk zijn daar de oorzaken van. Voor deze mensen start Stichting Present Gouda dit najaar de pilot Sociaal Tuinieren. Deze nieuwe vorm van tuinieren is bij andere Present stichtingen al succesvol gebleken. In samenwerking met de bewoner, een lokale tuinontwerper en de Goudse woningcorporaties wordt er een onderhoudsarme groene tuin ontworpen. Deze tuin wordt tijdens de projectdag door een groep Present vrijwilligers samen met de bewoner vergroend. Om te zorgen dat de tuin ook na deze dag groen blijft -en niet door alleen onkruid- wordt er nazorg georganiseerd. Zo kunnen de bewoners met hulp van vrijwilligers hun tuin mooi houden.

Heb je groene vingers en wil je graag meehelpen om dit nieuwe concept tot een succes te maken? Of ken je iemand die een passie heeft voor tuinieren? Neem dan contact op met Present Gouda om deze interesse kenbaar te maken. Dan kunnen we ons gezamenlijk inzetten om Gouda nog groener te maken.