Afscheid van het Interkerkelijk Noodfonds

Na 15 jaar zeer trouwe dienst heeft consulente Riny van Schaik afscheid genomen van het interkerkelijk Noodfonds. Riny was altijd beschikbaar om mee te denken en in te springen vanuit het Noodfonds als mensen in financiële nood waren. Zij deed haar werk met betrokkenheid, trouw, medeleven en nuchterheid.
Noodfonds Gouda helpt zo’n zestig mensen per jaar. De Stichting Noodfonds Gouda is opgericht door een aantal kerkgenootschappen in Gouda. Het Noodfonds verleent ondersteuning (financieel of in goederen) zonder te vragen naar de religieuze achtergrond. Het Noodfonds helpt bij acute noodsituaties, waarbij gemeentelijke voorzieningen niet van toepassing zijn of wanneer wachten op gemeentelijke hulp te lang duurt. Alleen aanvragen via
de diaconie of door een sociale hulpverleningsinstantie worden behandeld.