In oktober 2016 kwamen wij via Stichting GAVE in contact met Noorzia Mohammadi, een Afghaanse vrouw die Afghanistan en Iran was ontvlucht samen met haar 11 jarige dochter Mobina. In 2016 waren zij neergestreken in Gouda en de hulpvraag was: kunnen jullie haar opvangen, wegwijs maken in Gouda en helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Wij matchten een maatje aan haar, onze Hedda, met wie het van meet af aan heel goed klikte.

De communicatie met Noorzia verliep heel moeizaam in het begin, met briefjes en gebaren. Hedda hielp bij de inburgeringslessen, met hand- en spandiensten en werd een trouw bezoekster en vriendin. Noorzia slaagde voor haar inburgeringsexamen en kreeg steeds meer zelfvertrouwen. Haar grote passie is het ontwerpen en naaien van bijzondere kleding. Ze ging bij verschillende naaiateliers werken in de regio om ervaring op te doen en haar netwerk uit te breiden. Onlangs opende zij haar eigen website. Haar droom is een eigen winkel te openen. Via de Stichting Internationale Vrouwendag Gouda waar ze mee in contact kwam, werd ze een fervent voorvechtster van de rechten van vrouwen uit andere culturen.

In mei j.l. publiceerde In de Buurt Gouda dit interview met Noorzia. Het is een mooi voorbeeld hoe een niet-westerse vrouw de vrijheden en mogelijkheden van onze cultuur weet te benutten zonder ontrouw te worden aan haar eigen cultuur, en daarbij bovendien een voorbeeld wil zijn voor anderen. Dat te hebben zien gebeuren, daar zijn we als maatjesproject van Kerk&Vluchteling best trots op.

Team Maatjesproject Kerk&Vluchteling Gouda