Opengaan

Het is lente geworden.
De bloemen gaan open en keren naar het licht.
Een dodelijk virus is uitgebroken.
Mensen gaan open in aandacht voor elkaar.
Gods leefregels gaan open op een nieuwe manier:
Dat wij op zoek gaan naar openheid in onze relaties,
ook al voelen we ons opgesloten
en kunnen we onze geliefden nauwelijks bereiken.

Openheid naar je ouders, in liefde en achting.
Elkaar beschermen, zodat je open kunt zijn ook in je vragen en angsten.
Als je samen bent: elkaar dubbel waarderen en onvoorwaardelijk aanvaarden.
Niet van een ander profiteren, maar op het belang van die ander letten.
Openheid zonder kwaadsprekerij of jaloezie.

Open relaties gaan ook over God.
Je hart voor Hem uitstorten in je gemis, je onzekerheid, je isolement, je ongeduld.
Hem in vertrouwen nemen, Hem bovenal.
Karikaturen van Hem corrigeren.
De Naam op waarde schatten waarin Hij zich opent en toevertrouwt.
Zijn dag benutten als een kostbare kans;
je krijgt de tijd om te werken aan open relaties, met Hem en elkaar.

Het is Paastijd geworden.
Het graf ging open en werd een nieuw begin.
God doet de toekomst open.
Heer, hoe lang nog?

 

Bert Loonstra