Afgelopen week stond in dagblad Trouw een artikel over de afwezigheid van de kerk in coronatijd. De vraag is of dit een juiste constatering is. In het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat in Gouda vanuit de diaconale instellingen die gelieerd zijn aan de kerken, vele vrijwilligers zich hebben ingezet voor de medeburgers. Verschillende organisaties als Samen voor Goud, Hiphelpt/BurennetwerkGouda hebben vanaf vorig jaar maart samen met het Sociaal Team Gouda hulp aangeboden aan Gouwenaars.

Het vervolg van deze samenwerking heeft dit voorjaar geleid tot de totstandkoming van IN-Gouda,  netwerk informele zorg. Dit netwerk wil alle vrijwilligersorganisaties verbinden en zich inzetten om o.a. het vrijwilligerswerk in Gouda functioneler en doelgerichter te maken. Vrijwilligersorganisaties moeten elkaar leren kennen en leren samenwerken i.p.v. concurreren.

A.s. 6 juli organiseert IN-Gouda haar tweede bijeenkomst, gericht op de week van de eenzaamheid in september. Vele vrijwilligers, al of niet verbonden aan kerken, zullen zich blijven inzetten voor Gouwenaars die hulp nodig hebben. Het zou mooi zijn als hulpvragers zelf hulpbieders worden. Het vrijwilliger zijn, doet elk mens goed.

Voorzitter Hiphelpt/Burennetwerk Gouda Gerard Schotanus