Wie helpt Burennetwerk?

Het huidige bestuur van Burennetwerk Gouda bestaat uit drie personen. Uitbreiding met twee personen is zeer gewenst. Wij denken hierbij aan iemand die kennis heeft van PR- Facebook onderhouden e.d. en iemand die contact houdt met de matchmakers.
Naast twee bestuursleden zijn we ook op zoek naar twee buurtcontactpersonen, die voor een goede relatie met de hulpbieders zorgen. Hierbij denken we
aan een buurtcontactpersoon in Gouda-West, Centrum en Plaswijk, Gouda Noord.
Voor informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van Burennetwerk Gouda:
Gerard Schotanus
Tel: 06 2852 6536
Mail: schotanusg@gmail.com